Locs Team 2018

Prasidha Karki

Prasidha Karki

Coordinator
Basanta Chaulagain

Basanta Chaulagain

Media Coordinator
Shankar Poudel

Shankar Poudel

Hardware Coordinator
Sagar Bhandari

Sagar Bhandari

Chief Correspondent
Ajit K. Sukamani

Ajit K. Sukamani

Exhibition Manager
Swaechchha Dahal

Swaechchha Dahal

Electrical Event Coordinator
Sampada Bhujel

Sampada Bhujel

Event Manager
Biplab Gautam

Biplab Gautam

Technical Manager
Damodar Pandey

Damodar Pandey

Human Resource Manager
Prabesh C. Neupane

Prabesh C. Neupane

Finance Coordinator
Jaiky B.K.

Jaiky B.K.

Public Relationship Manager
Tara Aryal

Tara Aryal

Research Coordinator
Gaurav Khatri

Gaurav Khatri

Marketing Manager
Enish Paneru

Enish Paneru

Software Coordinator
Prakriti Dumaru

Prakriti Dumaru

Magazine Coordinator