Locus Team 2015

Aavaas Gajurel

Aavaas Gajurel

Coordinator
Tulsi Sapkota

Tulsi Sapkota

Event Manager
Ayush Shrestha

Ayush Shrestha

Finance Coordinator
Alisha Thapaliya

Alisha Thapaliya

Chief Correspondent
Shrinkhala Dahal

Shrinkhala Dahal

Public Relations Officer
Yuvraj Panta

Yuvraj Panta

Marketing Manager
Naman Nepal

Naman Nepal

Media Coordinator
Bikram S Karki

Bikram S Karki

Exhibition Manager
Prasun Shrestha

Prasun Shrestha

Technical Manager
Arun Sah

Arun Sah

Resource Manager
Nishant Mahat

Nishant Mahat

Software Coordinator
Diwakar Serala

Diwakar Serala

Hardware Coordinator
Asim Chaulagain

Asim Chaulagain

Electrical Event Coordinator
Bhuwan Bhatt

Bhuwan Bhatt

Volunteer Manager
Priti Oli

Priti Oli

Research Coordinator